Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Στρατηγικό Μοντέλο Διαχείρισης των Απορριμμάτων

Παρουσίαση του πακέτου προτάσεων για πόλεις χωρίς σκουπίδια
Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις παρουσίασαν πρόταση για διαχείριση απορριμμάτων.
Την πρότασή τους για τη διαχείριση των απορριμμάτων έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS.
Οι τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις επεξεργάστηκαν μια ολοκληρωμένη πρόταση με τον τίτλο «Στρατηγικό Μοντέλο Διαχείρισης των Απορριμμάτων», την οποία, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι τους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θα καταθέσουν και στα κόμματα, ενόψει των ευρωεκλογών.
Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των οικολογικών φορέων, η κοινή πρόταση έρχεται να απαντήσει αφενός «στην απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και αφετέρου στις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, απέναντι στη σχετική Κοινοτική νομοθεσία». Κεντρικός άξονας του προτεινόμενου μοντέλου είναι η επαναχρησιμοποίηση - κομποστοποίηση - ανακύκλωση των απορριμμάτων αντί άλλων επικίνδυνων τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης όπως η ταφή και η καύση.
Το στρατηγικό μοντέλο, που προτείνουν, αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο 10 ιεραρχημένων στρατηγικών επιλογών, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος, προσαρμόζοντας τις βέλτιστες διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές στα ελληνικά δεδομένα και ανάγκες.
Οι 10 προτάσεις είναι οι ακόλουθες:....

1. Πρόληψη - Ιδέες για μηδενικά σκουπίδια.
Όπως επισημάνθηκε, «για να επιτύχει και να δώσει ποσοτικά αποτελέσματα η πρόληψη, θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθούν από την πολιτεία, τους ΟΤΑ και όλους τους πολίτες, δύο θεσμικές προτάσεις: α) Να σταματήσουμε να πληρώνουμε δημοτικά τέλη, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μας, και αυτά να συνδεθούν με την ποσότητα των απορριμμάτων, που παράγουμε. β) Αντίστοιχα, τα τέλη τελικής διάθεσης, που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ (Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων - Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), θα πρέπει άμεσα να συνδεθούν με τις ποσότητες, που θάβει κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει"».
2. Επαναχρησιμοποίηση. Δεν αφορά μόνο τις συσκευασίες αναψυκτικών, νερού και μπύρας, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα τυποποιημένα προϊόντα.
3. Οικιακή κομποστοποίηση. Τα οικιακά οργανικά αποτελούν το 35%-50% των απορριμμάτων μας και μπορούν εύκολα και οικονομικά να κομποστοποιηθούν στις κατοικίες μας.
4. Διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων με τέσσερις κάδους. Παράλληλα με την οικιακή κομποστοποίηση, τονίστηκε, μπορεί να υιοθετηθεί άμεσα, από την πολιτεία και τους ΟΤΑ, το μοντέλο με τέσσερις κάδους για τη συλλογή των απορριμμάτων και υπολοίπων υλικών.
5. Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων. Εφόσον εφαρμοσθεί το μοντέλο των τεσσάρων κάδων, η διαλογή των υλικών στα ΚΔΑΥ θα μπορεί να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικότερα σε σχέση με σήμερα, διότι θα οδηγείται για διαλογή 20-25% των σημερινών ποσοτήτων.
6. Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης και επέκτασή της και σε άλλα υλικά. Αρκετά από τα σημερινά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. για συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές - ΑΗΗΕ, ελαστικά), επισημάνθηκε ότι, χρήζουν σημαντικών αλλαγών, ώστε να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα ανάκτησης ανακύκλωσης και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ε.
7. Δημιουργία Διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα. Τα Κέντρα Ανακύκλωσης (ΚΑ) μπορούν να αποτελέσουν βασικό άξονα για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Αποτελούν χώρο προσωρινής αποθήκευσης και ταξινόμησης όλων των υλικών ως τη μεταφορά τους για τελική διαχείριση ή ανακύκλωση. Κάθε ΚΑ μπορεί να έχει έκταση 1-2 στρέμματα, να βρίσκεται μέσα, ή πολύ κοντά, στον αστικό χώρο και να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους (κυρίως κοντέϊνερ) για όλα τα εν δυνάμει διαχειρίσιμα υλικά, όπως συσκευασίες, ΑΗΗΕ (ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα), ΑΕΚΚ (μπάζα), κλαδέματα, ρουχισμός - υποδήματα, ελαστικά, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, έπιπλα, ογκώδη κ.α.
8. Αποφυγή της θερμικής επεξεργασίας. Με τα σημερινά δεδομένα οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση), ως μέθοδοι τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, είναι ασύμφορες για τη χώρα μας και θα πρέπει να μην επιλεγούν.
9. Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια επιλογή της πολιτείας για τη διαχείριση των υλικών του 3ου κάδου (οικιακά οργανικά) και των «πράσινων» υλικών των ΟΤΑ (κλαδέματα), αξιοποιώντας τους σταθμούς μεταφόρτωσης σε κάθε περιφέρεια για τη μεταφορά των οργανικών.
10. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, τονίστηκε, απαιτείται συστηματική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να οργανώνονται από τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης, τους ΟΤΑ και την πολιτεία, σε συστηματική ετήσια βάση, ολοκληρωμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, στα οποία να εμπεριέχονται πολυδιάστατες δράσεις (όπως προβολή με πολλούς τρόπους σε ΜΜΕ, εκδηλώσεις, διαφημιστικά σποτ, έντυπο υλικό), αλλά κυρίως περιβαλλοντική ενημέρωση στα σχολεία και πόρτα-πόρτα ενημέρωση των δημοτών.
Όπως υπογραμμίσθηκε από τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών οργανώσεων, «το προτεινόμενο μοντέλο είναι ρεαλιστικό και μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του μέσα στην ερχόμενη πενταετία. Η υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) ύψους 275 εκατ. € ετησίως για την ερχόμενη πενταετία.
Παράλληλα, υπολογίζεται ότι με την υλοποίησή του θα δημιουργηθούν περισσότερες από 11.000 νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και θα συμβάλλει σημαντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονομία, αλλά και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία πολλών μικρών έργων παντού».
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου