Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Εφιαλτικές προβλέψεις για συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, όπως δημοσιεύτηκε χθες, η Ελλάδα θεωρείται ως μια από τις χώρες «υψηλού κινδύνου» για το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό της πρόγραμμα.
Οι προβλέψεις της Κομισιόν για την χώρα μας δείχνουν ότι το 2060 το 38% του ελληνικού ΑΕΠ θα διατίθεται σε δαπάνες συντάξεων, ασφαλιστικών ταμείων υγείας, πληρωμή επιδομάτων ανεργίας και χρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά οι δαπάνες για συντάξεις θα φτάσουν στο 24,1% του ΑΕΠ από το σημερινό 11,7%.
Η Κομισιόν ζητά άμεσα εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και συνταξιοδοτικών/ασφαλιστικών συστημάτων, καθότι τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ανησυχητικά.
Η αύξηση στον τομέα της υγείας αναμένεται πιο ήπια με ποσοστό της τάξης του 1,4%, ενώ για τη μακροχρόνια περίθαλψη η αύξηση θα είναι 2,2%. Τέλος, μηδενική θα είναι η αύξηση για την εκπαίδευση και την ανεργία, κάτι το οποίο ικανοποιεί την Κομισιόν για την θετική επίδραση στα δημόσια οικονομικά. Αποτέλεσμα είναι η κατάταξη της Ελλάδας, από τις τρεις κατηγορίες ανάλογα με την δημοσιονομική κατάσταση της κάθε μίας, στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου», μαζί με το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Ολλανδία.
Αναμένεται η αναλογία ενεργών ατόμων προς τους συνταξιούχους που είναι σήμερα τέσσερις προς ένα, να μειωθεί σε δύο προς ένα την περίοδο 2015-2035, αν δεν προχωρήσει η χώρα σε μεταρρυθμίσεις. Για την ίδια χρονική περίοδο αναμένεται οι θάνατοι να ξεπεράσουν τις γεννήσεις, και το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών από το σημερινό 17% του συνολικού πληθυσμού, να φτάσει το 30% το 2060.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου