Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

Η Ευρώπη "γερνάει"

Αντίστροφη μέτρηση για τον πληθυσμό στην Ευρώπη σηματοδοτεί το 2015, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, oι γεννήσεις θα υποχωρήσουν στο μηδέν, ενώ σταδιακά θα πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι απ΄ αυτούς που γεννιούνται. Συνεπώς, μετά από περίπου πενήντα χρόνια (και συγκεκριμένα το 2060), ο συνολικός πληθυσμός στην ΕΕ θα έχει μειωθεί αισθητά και ο πληθυσμιακός χάρτης των σημερινών 27 κρατών μελών της δε θα είναι πλέον ο ίδιος: Η Γερμανία δε θα είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα, αλλά τρίτη κατά σειρά, με πρώτη τη Βρετανία και δεύτερη τη Γαλλία. Στην τέταρτη θέση έρχεται η Ιταλία και στην πέμπτη η Ισπανία.

Σύμφωνα με την Eurostat, η οποία ανάπτυξη θα οφείλεται μόνο στους μετανάστες, αλλά και αυτό μέχρι το 2035 διότι από κει και μετά ούτε αυτοί θα καλύπτουν τα κενά, με αποτέλεσμα ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ, (ο οποίος τον Ιανουάριο του 2008 ήταν 495 εκατομμύρια), να φθάσει το 2035 στα 521 εκατομμύρια και στη συνέχεια να αρχίσει σταδιακή μείωση για να καταλήξει το 2060 στα 506 εκατομμύρια.

Πάντως, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά όλα τα κράτη – μέλη: Σε 13 μέλη της θα υπάρξει αύξηση του πληθυσμού και μείωση του πληθυσμού σε 14 κράτη – μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού θα παρουσιάσουν η Κύπρος (66 %), η Ιρλανδία (53 %), το Λουξεμβούργο (52 %), το Ηνωμένο Βασίλειο (25 %) , η Σουηδία (18 %), και η Γαλλία (16 %). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη μείωση αναμένεται να παρουσιάσει η Βουλγαρία με ποσοστό 28 %. Ακολουθούν η Λετονία (26 %), η Λιθουανία (24 %), η Ρουμανία (21 %), η Πολωνία (18 %), η Σλοβακία (15,8 %) και η Γερμανία με 14 %.

Στην Ελλάδα το ποσοστό μείωσης αναμένεται να φθάσει το 0,9 % (από 11.217.000 το 2008, σε 11,118,000 εκατομμύρια το 2060).

Τριπλάσιο το ποσοστό των ηλικιωμένων

Στο συνολικό πληθυσμό των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στην ηλικιακή του σύνθεση. Για παράδειγμα, το 2060 τα άτομα ηλικίας ογδόντα ετών και άνω θα είναι περίπου τριπλάσια από ότι σήμερα, αφού το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω θα αυξάνεται συνεχώς και από τα 17,1% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, που ήταν το 2008, θα φθάσει το 30 % το 2060 και των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα αυξηθεί την ίδια περίοδο από 4,4 % σε 12,1 %.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 χρόνων από 18,6 % του πληθυσμού, που ήταν το 2008 θα αυξηθεί το 2060 στο 31,7 %. Τα αντίστοιχα ποσοστά για ορισμένες άλλες χώρες μέλη θα είναι το 2060: στην Πολωνία 36,2%, στη Σλοβακία 36,1 %, στη Ρουμανία 35%, στη Βουλγαρία 34,2%, στην Ιταλία 32,7%, στη Γερμανία 32,5%, στην Πορτογαλία 30,9%, στο Ηνωμένο Βασίλειο 24,7% και στην Κύπρο 26,2%. Το χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζει το Λουξεμβούργο με 23,6%.

Σχετικά με τα άτομα ηλικίας άνω των 80 χρόνων, σημειώνεται πώς η συμμετοχή τους στο συνολικό πληθυσμό το 2060 θα κυμαίνεται, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις από το 8,6% στην Κύπρο έως 14,9% στην Ιταλία. Η Ελλάδα έχει και εδώ ένα από τα υψηλότερα ποσοστά. Συγκεκριμένα, τα άτομα ανά των ογδόντα από 4,1%, που ήταν το 2008 θα φθάσουν το 13,5% το 2060.
ΣΚΑΪΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου