Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Είσοδο σε ύφεση δείχνει η καταναλωτική αποχή

Η γενικότερη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία επιτείνεται και από τη συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα που καταγράφεται από την αρχή του χρόνου, είχε ως αποτέλεσμα για τον Απρίλιο την πολύ μεγάλη μείωση κατά 14,2% του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο έναντι αύξησης 12,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.

Μεγάλη αυτοσυγκράτηση στη χρήση των ιδιωτικών Ι.Χ. και δικύκλων καταγράφεται εμμέσως πλην σαφώς από την εξέλιξη του τζίρου των λιανικών πωλήσεων τον περασμένο Απρίλιο.
Ενώ δηλαδή η συνολική μείωση του τζίρου για τον Απρίλιο φτάνει το 14,2%, εξαιρουμένου του τζίρου καυσίμων και λιπαντικών η μείωση του τζίρου είναι 9,9% έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007. Σε μια δεύτερη ανάλυση με βάση τις κύριες κατηγορίες των καταστημάτων λιανικής προκύπτει πιο ξεκάθαρα η σαφής μείωση του τζίρου των υγρών καυσίμων.

Συγκεκριμένα η μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών κατά 14,2% το μήνα Απρίλιο 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2008, προήλθε κυρίως από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 42,1% και δευτερευόντως από τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 5,0%, τη μείωση του δείκτη της κατηγορίας λοιπών καταστημάτων κατά 13,9 %.

Κατηγορίες

Αναλυόμενη κατά κατηγορίες καταστημάτων η συνολική μείωση του τζίρου λιανικής για τον Απρίλιο διαμορφώθηκε από επιμέρους μειώσεις του τζίρου:

- Των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων, κατά 6,0%

- Των πολυκαταστημάτων, κατά 9,3%

- Των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 42,1%

- Των καταστημάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, κατά 19,5%

- Των καταστημάτων βιβλίων- χαρτικών και λοιπών ειδών, κατά 22,3%

- Των πωλήσεων εκτός καταστημάτων, κατά 14,9%.

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν κατά ένα μικρό μέρος από αυξήσεις τζίρου:

- Των καταστημάτων τροφίμων, ποτών και καπνού, κατά 0,5%

- Των καταστημάτων φαρμακευτικών-καλλυντικών, κατά 2,0%

- Των καταστημάτων ένδυσης-υπόδησης, κατά 0,6%

Όγκος πωλήσεων

Αν η μείωση του τζίρου ειδικά για τα καύσιμα μπορεί κατά ένα μέρος να αποδοθεί και στη μείωση των τιμών καυσίμων λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς τιμής πετρελαίου, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την εξέλιξη του όγκου των λιανικών πωλήσεων των λοιπών ειδών, η οποία είναι πιο ενδεικτική. Συγκεκριμένα ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, του μηνός Απριλίου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 15,0%, έναντι αύξησης 7,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.

Εξαιρουμένων καυσίμων και λιπαντικών ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, του μηνός Απριλίου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 12,4%, έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.

Κατηγορία καταστημάτων

Ανά κατηγορία καταστημάτων η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 15% οφείλεται στις επιμέρους μειώσεις του όγκου πωλήσεων:

- Των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων, κατά 8,9%

- Των πολυκαταστημάτων, κατά 11,2%

- Των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 31,1%

- Των καταστημάτων τροφίμων, ποτών και καπνού, κατά 2,9%

- Των καταστημάτων ένδυσης-υπόδησης, κατά 2,3%

- Των καταστημάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, κατά 20,6%

- Των καταστημάτων βιβλίων- χαρτικών και λοιπών ειδών, κατά 24,8%.

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο κατά ένα μικρό μέρος από την αύξηση κατά 0,4% του όγκου πωλήσεων των καταστημάτων φαρμακευτικών-καλλυντικών.

Στο τετράμηνο

Σε επίπεδο τετραμήνου (Ιανουάριος - Απρίλιος) η ΕΣΥΕ καταγράφει μείωση 13,7% στο δείκτη κύκλου εργασιών, και 14,5% στον όγκο πωλήσεων. Η συνολική μείωση του τζίρου προήλθε κυρίως από τη μείωση κατά 49,8% του τζίρου των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών, και δευτερευόντως από τη μείωση του τζίρου των καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 3,8% και των λοιπών καταστημάτων κατά 10,7%.

Αντιστοίχως η μείωση 14,5% του όγκου πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του όγκου πωλήσεων των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών κατά 39% και δευτερευόντως στη μείωση κατά 12,9% του όγκου πωλήσεων των λοιπών καταστημάτων και 7,3% των καταστημάτων ειδών διατροφής.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου