Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Μερικά ακόμα πράγματα που δεν γνωρίζει, ίσως, ο κ. Καραμανλής

Εξ αφορμής της πρόσφατης συνέντευξης του κ. Καραμανλή στον κ. Πρετεντέρη, όπου φάνηκε ότι ο Πρωθυπουργός, ίσως, δεν γνώριζε ότι το ΕΤΑΚ σε σχέση με τον ΦΜΑΠ είναι ένας πολύ ευνοϊκότερος νόμος για τις μεγάλες περιουσίες, θα ήταν χρήσιμο να μαθαίναμε αν ο κ. Καραμανλής γνωρίζει ακόμα ότι:

Ο Πραγματικός Φορολογικός Συντελεστής στο Κεφάλαιο στη χώρα μας (ως Κεφάλαιο νοούνται όλα τα εισοδήματα πλην αυτών που παράγονται από την μισθωτή εργασία) είναι χαμηλότερος από το 50% του μέσου όρου της Ε.Ε. Η απώλεια των φορολογικών εσόδων είναι τουλάχιστον 5,5 κάθε χρόνο (Έκθεση της Eurostat, Taxation Trends in the European Union, 2008).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2009), ο άγαμος μισθωτός που λάμβανε το 2004 το 67% του μέσου μισθού κατέβαλλε στην εφορία το 1% των ακαθάριστων αποδοχών του, ενώ το 2008 πλήρωσε αυξημένους φόρους που ανήλθαν στο 4,1% των ακαθάριστων αποδοχών του! Αυτή η επιβάρυνση συνέβη παρ’ όλες τις, πολυδιαφημιζόμενες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών και της αύξησης του αφορολογήτου ορίου, λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας.

Σε όλες τις χώρες (ΟΟΣΑ ή Ε.Ε.-15) η φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών, μεταξύ των ετών 2000-2008, μειώθηκε. Η μείωση δε αυτή είχε προοδευτικό χαρακτήρα, ήταν δηλαδή μεγαλύτερη για τα εισοδήματα στο 67% των μέσων αποδοχών (στην Ε.Ε.-15 μείωση 10%), μικρότερη για τα εισοδήματα στο 100% των μέσων αποδοχών (στην Ε.Ε.-15 μείωση 4%) και ακόμα μικρότερη για τα εισοδήματα στο 167% των μέσων αποδοχών (στην Ε.Ε.-15 μείωση 2%).

Αντιθέτως στην Ελλάδα, από το 2004 και μετά, παρατηρείται αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Η αύξηση αυτή δε, είναι αντιστρόφως προοδευτική, αφού στα επίπεδα εισοδήματος στο 67%, στο 100% και στο 167% των μέσων αποδοχών η αύξηση είναι 141%, 90% και 26% αντίστοιχα. (Σημείωση: Μέσες αποδοχές έτους 2008 στο 67%: 17.398 ευρώ, στο 100%: 26.097 ευρώ και στο 167%: 43.495 ευρώ, Πηγή: ΟΟΣΑ, Taxing wages 2007-2008).

Κατά το έτος 2008 η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ που η ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση ενός άγαμου είναι μικρότερη (!) από την αντίστοιχη επιβάρυνση μιας οικογένειας με δύο παιδιά, όπου εργάζεται ο ένας γονέας. Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση του άγαμου είναι 42,4%, ενώ της οικογένειας με δύο παιδιά είναι 42,7%. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, αναφέρουμε ότι στις 10 πρώτες χώρες του ΟΟΣΑ η ωφέλεια της οικογένειας σε σχέση με τον ανύπαντρο κυμαίνεται από 23,10% έως 12,40%, ενώ η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αντιστρέφει τον κανόνα (και τη λογική).

(Σημείωση: Υπολογισμός στις μέσες αποδοχές ανά χώρα, Ελλάδα: 17.398 ευρώ. Η ασφαλιστική επιβάρυνση περιλαμβάνει τις εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ η φορολογική μόνο τον φόρο εισοδήματος του εργαζόμενου. Πηγή: ΟΟΣΑ, Taxing wages 2007-2008).

Στην Ελλάδα, μεταξύ 2004 και 2008, οι φόροι των Φυσικών Προσώπων αυξήθηκαν κατά 5,5 δισ. ευρώ και από 5,6 δισ. ανήλθαν στα 11,06 δισ. Την ίδια χρονική περίοδο οι φόροι των Νομικών Προσώπων μειώθηκαν (!) οριακά.

Το 2007, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μόνο 112 άτομα (!) δήλωσαν ότι κατέχουν σκάφος με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (δηλ. για χρονικό διάστημα από μερικές μέρες έως 12 μήνες).

Τα στοιχεία των δηλώσεων εισοδήματος του 2007 δείχνουν ότι τα τεκμήρια διαβίωσης και δαπανών, έτσι όπως εφαρμόζονται, έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Βλέπε πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟΈως 70.000 ευρώ


492.826.715


99,2%

Άνω των 70.000 ευρώ


3.956.778


0,8%

Σύνολο


496.783.493


100%

Ποσά σε εκ. ευρώ

Βλέπουμε δηλαδή ότι το 99,2% των περιπτώσεων που εφαρμόστηκαν τα τεκμήρια διαβίωσης (αυξάνοντας δηλαδή το φορολογούμενο εισόδημα και κατ' επέκταση και τους φόρους) αφορούσε τα χαμηλά εισοδήματα ενώ για όλα τα εισοδήματα, άνω των 70.000 ευρώ το αποτέλεσμα ήταν να προστεθούν μόλις 3,9 εκατ. ευρώ στο φορολογούμενο εισόδημα. Επίσης από το ύψος εισοδήματος των 370.000 έως 650.000 ευρώ και από 800.000 ευρώ και άνω δεν υπήρξε καμιά περίπτωση εφαρμογής τεκμηρίων διαβίωσης

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2009 (τόμος Ε', φορολογικές δαπάνες), ισχύουν 58 φοροαπαλλαγές που αναφέρονται στους πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε καμία από τις 58 περιπτώσεις φοροαπαλλαγών δεν υπάρχει χρηματική αποτίμηση (ως επιβάλλει ο νόμος) των εσόδων που το Δημόσιο χάνει εξαιτίας αυτών των απαλλαγών. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των απαλλαγών; Ενώ η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, τα φορολογικά έσοδα από την ναυτιλία, κατά το έτος 2007, ήταν μικρότερα από τα έσοδα από τα παράβολα που πλήρωσαν οι μετανάστες για την νομιμοποίησή τους (!).

Tο εφάπαξ των ιδιωτικών ασφαλειών ζωής είναι αφορολόγητο. Η δημόσια σύνταξη όμως φορολογείται με βάση την κλίμακα φυσικών προσώπων, δηλ. με συντελεστές από 25% έως 40%.

* Ο Άγγελος Κούρος είναι οικονομολόγος, συνεργάτης στο γραφείο του Γ. Δραγασάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου