Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009

Η «Μπ. Βωβός» για τις εξελίξεις στο Βοτανικό

Η διοίκηση της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» αναμένει τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, αν δηλαδή θα ισχύσει ο Συντελεστής Δόμησης 1,6 όπως καθορίζεται στο νόμο, για να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την κατασκευή του εμπορικού κέντρου στο Βοτανικό, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε μόνον θα ισχύσει η γενομένη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της ΜΒΔΤ ΑΕ προς το Δήμο Αθηναίων, άλλως η διοίκηση της εταιρίας έχει χρέος προς τους μετόχους της (Έλληνες και ξένους επενδυτές) να ανακαλέσει την παραχώρηση του ακινήτου προς το Δήμο, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Είναι βέβαιο ότι οι πολεοδομικές ρυθμίσεις της Διπλής Ανάπλασης, που αφορούν τόσο το γήπεδο του ΠΑΟ όσο και το εμπορικό κέντρο, είναι αλληλεξαρτώμενες, αφού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση::

- η κατασκευή του γηπέδου θα γίνει σε έκταση, τμήμα της οποίας ανήκε στην ΜΒΔΤ ΑΕ και παραχωρήθηκε δωρεάν για τον σκοπό αυτό στο Δήμο Αθηναίων και

- στο ενιαίο οικόπεδο της εταιρίας, εκτάσεως 100 στρεμμάτων, ήταν κτισμένα τα βιομηχανικά κτίρια της ΕΤΜΑ επιφάνειας 110.000 τ.μ., τα οποία κατεδαφίστηκαν, προκειμένου να ελευθερωθεί ο χώρος για την κατασκευή του γηπέδου.

Χωρίς την ανωτέρω δωρεά και κατεδάφιση, γήπεδο δεν μπορούσε να κατασκευασθεί στο Βοτανικό, ελλείψει χώρου. Μετά την ανωτέρω δωρεά και κατεδάφιση, ο νόμος ορίζει Σ.Δ. 1,6 για το εμπορικό κέντρο.

Ματαιουμένης της Διπλής Ανάπλασης, η διοίκηση της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» θα αναζητήσει άμεσα τη ζημία της εταιρίας, από την κατεδάφιση των βιομηχανικών κτιρίων και την αξία του υπάρχοντος οικοπέδου της, που υπερβαίνει το ποσό των 280 εκατομμυρίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του κατασκευασθέντος έργ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου