Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Η διεύρυνση της Ε.Ε. επέφερε ανεργία στην Ελλάδα

ΘETIKEΣ θεωρούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τις επιπτώσεις των διευρύνσεων της Ε.Ε. το 2004 και το 2007, έστω με τη διαπίστωση ότι προκάλεσαν απώλειες θέσεων εργασίας στη χώρα τους και προκάλεσαν πολιτιστικά προβλήματα. Θετική είναι και η άποψή τους για τα αποτελέσματα της κατάρρευσης του ανατολικού μπλοκ το 1989. Η πλειοψηφία, όμως, των Ελλήνων πολιτών είναι πιο επιφυλακτική. Στέκεται ιδιαίτερα στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνέπειες των διευρύνσεων, διαπιστώνοντας ότι μπήκαν και άλλοι στο μοίρασμα της κοινοτικής πίτας.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα του τελευταίου ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε στα 27 κράτη - μέλη με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ.

Στην Ελλάδα, το 80% των ερωτηθέντων (υψηλότερο ποσοστό) θεωρούν ότι η ένταξη των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης συνέβαλε στην απώλεια θέσεων εργασίας στη χώρα τους. Ακολουθούν η Ουγγαρία (75%), η Κύπρος (73%) και η Πορτογαλία (72%) ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία.

Επίσης, το 63% των Ελλήνων πιστεύουν ότι έχουν προκύψει πολιτιστικά προβλήματα και το 68% διαπιστώνει ενίσχυση της αίσθησης ανασφάλειας. Επιπλέον, το 62% των Ελλήνων πιστεύει ότι οι διευρύνσεις έπληξαν τα κοινωνικά δεδομένα στην Ευρώπη.

Για το 76% των Ελλήνων, η πτώση του ανατολικού μπλοκ οδήγησε στη μεταφορά τεράστιων χρηματικών ποσών προς τα κράτη της Kεντρικής και Aνατολικής Ευρώπης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου