Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

3.596 ευρώ κοστίζει τον μήνα ο «μέσος» εργαζόμενος στην ΕΡΤ

Εξαιρετικά κοστοβόρα αποδεικνύεται η λειτουργία της ΕΡΤ, σύμφωνα με τον απολογισμό της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 ο οποίος είναι αρνητικός κατά 4.836.713 ευρώ καθώς συμπεριλαμβάνεται το δομικό κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης του Ν.2747/99.
Ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ ανήλθε το 2008 σε 366.598.893 ευρώ, το κόστος πωλήσεων σε 320.408.840 ευρώ ενώ η χρήση έκλεισε με θετικά πρωτογενή αποτελέσματα (κέρδη) ύψους 572.661 ευρώ.
«Δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η ΕΡΤ, αν θέλει να είναι υγιής. Πρέπει να λειτουργήσει όπως όλες οι Α.Ε., με κριτήρια μονιμότητας, που προβλέπουν οι εργατικοί νόμοι. Αλλιώς δεν έχει μέλλον», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Χρ. Παναγόπουλος, διευκρινίζοντας ότι τα έξοδα από την αμοιβή του μόνιμου προσωπικού (περίπου 3.850 άτομα) μέσα στο 2008, ανήλθαν σε 175 εκατ. ευρώ ενώ των εξωτερικών συνεργατών (900 άτομα) σε 30 εκατ. ευρώ. Συνεπώς το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο σε ετήσια βάση ανέρχεται σε 43.156 ευρώ ενώ σε μηνιαία στα 3.596 (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών).

Ο λογαριασμός έχει επιβαρυνθεί με αναπόσβεστα μεταφερόμενα βάρη προηγούμενων χρήσεων, τα οποία αφορούν κυρίως το υπόλοιπο κόστους πρόωρης συνταξιοδότησης προσωπικού και ανέρχονται σε 5.409.374 ευρώ, που αποτελεί δομικό κόστος και όχι το λειτουργικό κόστος της διαχειριστικής χρήσης.
Συμπεριλαμβάνοντας το δομικό κόστος η χρήση έκλεισε με αρνητικά αποτελέσματα ύψους 4.836.713 ευρώ.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ τόνισε ότι είναι η τρίτη συνεχής διαχειριστική χρήση της ΕΡΤ με θετικά πρωτογενή αποτελέσματα και παράλληλα, ότι μειώθηκαν οι συσσωρευμένες ζημιές σε 100.858.716 ευρώ οι οποίες, το δεκαοκτάμηνο 1.7.2006 (31.12.2007) ήταν 130.662.937 ευρώ.
Η διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Δέσποινα Φακλή, ανέφερε ότι το 14,28% των εσόδων της ΕΡΤ (55 εκατ. ευρώ) προήλθαν από διαφημίσεις και χορηγίες, 77,6% (298 εκατ. ευρώ) από το ανταποδοτικό τέλος και 8,66% από λοιπά έσοδα.
Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 320 εκατ. ευρώ, το κόστος προγράμματος σε 67,59 εκατ. ευρώ και το εργασιακό κόστος σε 175 εκατ. ευρώ για το τακτικό προσωπικό και 30 εκατ. για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Οι λοιπές δαπάνες ανήλθαν στο 28,97%.
Τέλος, ο γενικός διευθυντής ΔΟΥ της ΕΡΤ Γιώργος Υφαντής, ανέφερε ότι με βάση τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές συνθήκες, η εταιρεία προχώρησε σε μείωση 13% των ελαστικών δαπανών για το 2009.
Εξάλλου, ο κ. Παναγόπουλος πρόσθεσε ότι ήδη έχει αποφασιστεί για το 2009 περικοπή του κόστους προγράμματος, ότι η προσδοκία των εσόδων από τις διαφημίσεις είναι 47 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 55 εκατ. του 2008, και ότι στόχος της εταιρείας είναι η μείωση των συσσωρευμένων ζημιών και η μη δημιουργία περαιτέρω ελλειμμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Διαχειριστική χρήση\Πρωτογενή Αποτελέσματα\Δομικό κόστος ασφαλιστικών οργανισμών από πρόωρη συνταξιότηση\Τελικά αποτελέσματα\Συσωρρευμένες ζημίες


1/7/03-30/6/04\13.292.377\16.412.488\29.704.865\81.078.079
1/7/04-30/6/05\1.356.145\27.271.210\28.627.355\109.705.435
1/7/05-30/6/06\3.061.137\18.629.841\15.567.703\125.274.138
1/7/06-31/12/07(*)\16.282.182\21.670.981\5.388.799\130.662.937
1/1/08-31/12/08\572.661\5.409.374\4.836.713\100.858.716

(*) για 18μηνη διαχειριστική χρήση
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου