Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Φοροδιαφυγή 7.000.000 ευρώ από 7 εταιρείες

Φοροδιαφυγή 7.000.000 ευρώ με τη μέθοδο της υπερτιμολόγησης εμπορευμάτων από τρίτες χώρες εντοπίστηκαν να έχουν διαπράξει επτά ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες αυτές εντοπίστηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Ελέγχων Θεσσαλονίκης.

Το σύνολο των καταλογισθέντων προστίμων ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η ΥΠΕΕ, οι επτά εταιρείες δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά χρησιμοποίησαν την ίδια μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αυτή, αποτελεί μια νέα μορφή οικονομικού εγκλήματος.

Οι 7 εταιρείες, οι οποίες είναι μικρομεσαίου μεγέθους, με κύκλο εργασιών 1,5 έως 2 εκατ. ευρώ, ίδρυσαν εταιρείες στην Κύπρο. Μέλη αυτών των επιχειρήσεων είναι λογιστικά ή δικηγορικά γραφεία, με τελικό αποτέλεσμα να αποκρύπτεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σκοπός τους είναι η υπερτιμολόγηση εμπορευμάτων που αγοράζουν από τρίτες χώρες, με απώτερο στόχο την αποφυγή της φορολόγησης των πραγματικών κερδών τους στην Ελλάδ
1 σχόλιο: