Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Αύξηση των γεννήσεων λόγω μεταναστών

Η μαζική εισροή μεταναστών στη χώρα μας συνέβαλε αναμφισβήτητα και στην αύξηση της γεννητικότητας και της γονιμότητας στους διάφορους νομούς, όπως καταδεικνύουν στοιχεία του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η έρευνα, την οποία «υπογράφουν» ο καθηγητής κ. Βύρων Κοτζαμάνης και η Κάκια Σοφιανοπούλου, χωροτάκτης-περιφερειολόγος μηχανικός, έδειξε ότι η μαζική εισροή μεταναστών στη χώρα «τόνωσε» σημαντικά τη γεννητικότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ένα τρίτο των νομών της Ελλάδας, το 20-35% του συνόλου των γεννήσεων το 2004-2005 προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες.
Επίσης, η τάση αυτή ενίσχυσε και τη γονιμότητα στους περισσότερους νομούς της χώρας μας, ιδιαιτέρα δε σ' αυτούς όπου η γονιμότητα των Ελληνίδων είναι σχετικά συρρικνωμένη.

Σε 15 από τους 21 νομούς με χαμηλές τιμές του συνθετικού δείκτη γονιμότητας το 2004-2005 (λιγότερα από 1,20 παιδιά/γυναίκα), η συμβολή των αλλοδαπών γυναικών είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί από «σημαντική» έως «ιδιαίτερα σημαντική».

Ειδικότερα, αναφέρεται πως η είσοδος στην Ελλάδα ενός σημαντικού αριθμού αλλοδαπών μετά το 1990 -εκ των οποίων το 45% είναι γυναίκες (6,3% του συνολικού πληθυσμού των γυναικών που απεγράφησαν στη χώρα μας το 2001) και η τεράστια πλειοψηφία τους βρίσκεται σε αναπαραγωγικές ηλικίες (επί 100 αλλοδαπών γυναικών οι 75 είναι 15-49 ετών)- δεν ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει και τη γεννητικότητα/γονιμότητα του πληθυσμού της χώρας μας.

Αναλυτικότερα, οι προερχόμενες από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεις αποτελούν σχεδόν το 1/6 του συνόλου (η συνεισφορά των Αλβανίδων είναι καθοριστική, καθώς επί 100 γεννήσεων αλλοδαπών οι 61 προέρχονται από μητέρες με αλβανική υπηκοότητα και 39 μόνον από αλλοδαπές μητέρες άλλης υπηκοότητας).

Η έρευνα αναφέρει, ακόμη, πως η διαφορική γεννητικότητα των μεν και των δε [σε 1000 αλλοδαπές ηλικίας 15-49 ετών καταγράφεται ο διπλάσιος αριθμός γεννήσεων απ' ό,τι στις Ελληνίδες (66 έναντι 33)] αντικατοπτρίζεται και στους υπολογιζόμενους συνθετικούς δείκτες γονιμότητας, καθώς τη διετία 2004-2005 αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 2,21 παιδιά ανά γυναίκα στις αλλοδαπές (2,54 στις Αλβανίδες) και μόνον 1,20 στις Ελληνίδες.

Οι διαφορές αυτές, επισημαίνει το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκύπτουν αποκλειστικά από τα διαφοροποιημένα ποσοστά γονιμότητας στο πρώτο τμήμα της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών (15-29 ετών), καθώς η γονιμότητα των Ελληνίδων και των αλλοδαπών ελάχιστα διαφοροποιείται μετά τα 30 έτη.

Βάσει της έρευνας, στο 1/3 σχεδόν των νομών της Ελλάδας, η συμβολή των αλλοδαπών είναι σημαντικότατη, καθώς το 20-35% των γεννήσεων προέρχεται από αλλοδαπές μητέρες.

Οι νομοί αυτοί εντοπίζονται κυρίως στο νησιώτικο χώρο και στο ανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο. Σε ένα μικρότερο αριθμό νομών (12/51), που συγκεντρώνονται βασικά στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, η συμβολή των αλλοδαπών στη γεννητικότητα είναι σχετικά περιορισμένη (<10% των γεννήσεων), ενώ στους υπόλοιπους νομούς (22 συνολικά) οι αλλοδαπές «συνεισφέρουν» το 10-20% των γεννήσεων της εξεταζόμενης διετίας.

Ιδιαίτερα περιορισμένη καταγράφεται η επίδραση των αλλοδαπών στον Συνθετικό δείκτη Γονιμότητας στους περισσότερους από τους νομούς που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα της χώρας μας (με εξαίρεση το Κιλκίς), ενώ αντιθέτως είναι εντονότατη στις Κυκλάδες και τα περισσότερα από τα Ιόνια νησιά, το νότιο και βορειο-ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, το σύνολο σχεδόν της Στερεάς Ελλάδας και τους νομούς Χαλκιδικής και Κιλκίς.

Από μια πρώτη σύγκριση διαπιστώνουμε ότι, χωρίς να υπάρχει ταύτιση, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στους νομούς, όπου το ποσοστό των αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσμό είναι υψηλότερο του μέσου όρου της χώρας (>7%) και σε αυτούς όπου η επίδραση των αλλοδαπών στον Συνθετικό δείκτη Γονιμότητας είναι σημαντική (και το αντίστροφο), ενώ οι εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό δύναται να αποδοθούν στη διαφοροποιημένη κατανομή των αλλοδαπών με υψηλά ποσοστά γονιμότητας στο εσωτερικό των εξεταζόμενων νομών.

kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου