Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Ακάλυπτες πλέον οι ιατρικές δαπάνες υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου

Χωρίς κάλυψη από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) θα είναι στο εξής οι ιατρικές επεμβάσεις και εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα για χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημόσιου τομέα. Αιτία αποτελεί η εφαρμογή μιας εγκυκλίου την οποία εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις αρχές του έτους.
Βάσει της εγκυκλίου, οι γνωμοδοτήσεις του ΚεΣΥ με τις οποίες κοστολογήθηκαν ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις, εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στα ήδη εκδοθέντα Προεδρικά Διατάγματα για τον καθορισμό του κρατικού τιμολογίου ιατρικών πράξεων, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του υπουργού Υγείας!
Το σκεπτικό με βάση το οποίο καταλήγει στο παραπάνω συμπέρασμα το Γενικό Λογιστήριο έχει ως εξής: η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων (κρατικό τιμολόγιο) διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με Π.Δ., η έκδοση του εν λόγω Π.Δ. προϋποθέτει γνωμάτευση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, στην έκδοση του εν λόγω Π.Δ. απαιτείται η σύμπραξη του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τέλος, με υπουργική απόφαση δύναται να μεταβληθούν μόνο τα όρια των οριζομένων ιατρικών αμοιβών που περιλαμβάνονται σε Π.Δ. και πάντως δεν δύναται να καθοριστούν αμοιβές μη κοστολογημένων ιατρικών υπηρεσιών και πράξεων.
Έτσι, μικροεπεμβάσεις, ορθοπεδικές επεμβάσεις, σπινθηρογραφήματα, μικροβιολογικές εξετάσεις, ενδοσκοπήσεις, καρδιολογικές εξετάσεις, ανοσοθεραπείες και ορισμένες ακόμη ιατρικές πράξεις τις οποίες πλήρωνε ο ΟΠΑΔ μέχρι πρότινος στα ιδιωτικά κέντρα, καταβάλλοντας μέρος ή όλο το ποσό, δεν θα καλύπτονται πλέον από τον Οργανισμό, παρά το γεγονός ότι έχουν κοστολογηθεί με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚεΣΥ), που έγιναν αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) Παν. Βαβουγυιός δήλωσε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη: «Με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας που είχαν γίνει αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας εγίνοντο όλα αυτά τα χρόνια ορισμένες ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στα Προεδρικά Διατάγματα με βάση τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων. Οι ελεγκτές ιατροί του ΟΠΑΔ τις ενέκριναν, οι ασφαλισμένοι τις έκαναν και οι εργαστηριακοί γιατροί πληρώνονταν κανονικά από τον ΟΠΑΔ. Πρόσφατα με κάποια εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας ορίσθηκε ότι δεν αναγνωρίζονται οι γνωμοδοτήσεις του ΚεΣΥ, έστω κι αν είχαν γίνει αποδεκτές από τον υπουργό Υγείας. Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλισμένους.Κατά συνέπεια, επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατό νομοθετική ρύθμιση ώστε να τακτοποιηθεί το πρόβλημα. Διότι παρατηρούμε ότι αντί να έχουμε βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, έχουμε υποβάθμιση και επιβάρυνση των ασφαλισμένων με τις δαπάνες εκτελέσεως των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων».

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου