Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα Labelagriwaste για τα αγροτικά πλαστικά

Η ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, την Polyeco (Βιομηχανία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων) και 15 αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανακύκλωσης, Αγροτικές Ομοσπονδίες και ερευνητικά ιδρύματα υλοποιούν μέσα στην τριετία 2006-2009 το Κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα “LabelAgriWaste” (http://labelagriwaste.aua.gr).
Το Labelagriwaste είναι ένα Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ερευνητικό Πρόγραμμα που αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ολοκληρωμένου σχήματος διαχείρισης αλλά και αξιοποίησης των Αγροτικών Πλαστικών Αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά με σύννομες διαδικασίες και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον να αξιοποιούνται είτε με την ανακύκλωση είτε με την ανάκτηση ενέργειας.
Το Πρόγραμμα
* Καταρτίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα αγροτικά πλαστικά απόβλητα ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η ανακύκλωσή τους ή η αξιοποίησή τους για την ανάκτηση ενέργειας. Σκοπός είναι η αποδοχή και χρήση των προδιαγραφών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
* Προτείνει ένα Σχήμα (Σχήμα Labelagriwaste) Διαχείρισης των χρησιμοποιημένων αγροτικών πλαστικών.

* Έχει υλοποιήσει δοκιμαστικές συγκεντρώσεις (σε Ελλάδα, Ιταλία , Ισπανία, Γαλλία) και ολοκληρωμένη διαχείριση ποσοτήτων Αγροτικών πλαστικών αποβλήτων.
* Καταρτίζει εκπαιδευτικό υλικό και Οδηγίες (εφαρμογής του Σχήματος) για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη : τη βιομηχανία παραγωγής και ανακύκλωσης πλαστικών, τους αγρότες, τους υπεύθυνους Σταθμών Συγκέντρωσης.
* Διεξάγει δράσεις ενημέρωσης- κατάρτισης.

Ο ρόλος των αγροτών, των υπεύθυνων καθοδήγησής τους καθώς και όσων εμπλέκονται στην πιστοποίηση προϊόντων είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία του προτεινόμενου σχήματος Διαχείρισης
Αποτελούν τους κύριους παράγοντες για την ποιότητα των αγροτικών πλαστικών αποβλήτων και επομένως για τη βιωσιμότητα του σχήματος.
Συντονιστής εταίρος: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου