Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ποινικό αδίκημα η ρύπανση της θάλασσας αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο

Η πρόκληση σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης θα θεωρείται ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με οδηγία που ενέκρινε χθες η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο ακόμη και η ήσσονος σημασίας ρύπανση θα διώκεται ποινικά, εφόσον επαναλαμβάνεται.

Η απόρριψη ρύπων από πλοία θα θεωρείται ποινικό αδίκημα εφόσον γίνεται από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια και έχει αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Εφόσον δεν υπάρχει σοβαρή μόλυνση, δεν θα στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα, παρά μόνο στην περίπτωση που η πράξη έχει επαναληπτικό χαρακτήρα.

Η οδηγία δεν προσδιορίζει το είδος ή το ύψος των ποινών για τη ρύπανση της θάλασσας, θέμα για το οποίο θα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Οι κυρώσεις δεν αφορούν πλοιοκτήτες και εμπλεκόμενους στις θαλάσσιες μεταφορές (π.χ. ιδιοκτήτες του φορτίου). Δεδομένης της συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου η τελική έγκριση της οδηγίας θεωρείται τυπικό ζήτημα. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη θα έχουν περιθώριο 12 μηνών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της.

Πηγή: Καθημερινή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου