Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Πώς θα κτίζουμε σε νησιά και παράκτιες περιοχές

Το κείμενο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, το οποίο δίνεται σε δημόσια διαβούλευση, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς.
Το Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο για τον παράκτιο χώρο και τα νησιά

Για να αντιληφθεί κανείς τη σπουδαιότητά του, αξίζει να αναφερθούν ορισμένα μόνο στοιχεία σχετικά με το ποιες περιοχές της χώρας μας αφορά:

* Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου, μήκους άνω των 16.500 χλμ. Αντιστοιχεί στο ¼ περίπου των ακτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* Στην «στενή» παράκτια ζώνη της χώρας (βάθους μέχρι 2 χλμ) συγκεντρώνεται το 33% του πληθυσμού, ενώ στην ευρύτερη παράκτια ζώνη (βάθους μέχρι 50 χλμ) συγκεντρώνεται το 85% του πληθυσμού .


* 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας μας είναι παράκτιες, όπως και οι μισοί περίπου από τους ΟΤΑ της Ελλάδας.

* Στην παράκτια ζώνη της χώρας συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις, καθώς και το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, το 90% του τουρισμού και της αναψυχής, το 35% της αγροτικής γης και πάρα πολλές και σημαντικές τεχνικές υποδομές.

* Και βέβαια, ο ελληνικός παράκτιος χώρος φιλοξενεί σημαντικά οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από πολυμορφία και τα οποία αποτελούν το ενδιαίτημα μεγάλου αριθμού ειδών πανίδας, η επιβίωση των οποίων είναι πολύτιμη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Περιλαμβάνει παράκτια δάση και θαμνώδεις εκτάσεις που δημιουργούν, σε συνδυασμό με τη θάλασσα, ένα τοπίο υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Σχετικά ο κ. Σουφλιάς δήλωσε:

«Σήμερα δώσαμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά. Πρόκειται για ακόμα μία πολύ σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση, που εντάσσεται στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για τη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού.

Πιστεύω, και έχω ξαναπεί, ότι η προσπάθεια αυτή είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της χώρας. Πρόκειται για ένα δύσκολο και περίπλοκο εγχείρημα που διορθώνει μία τεράστια παράλειψη δεκαετιών. Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση, από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Θυμίζω, ότι έχουν θεσμοθετηθεί ήδη το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο
και τα Ειδικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό.

Με το συγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο, βάζουμε επιτέλους μια τάξη στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και πού, στα νησιά και στον παράκτιο χώρο μας. Περιορίζουμε τη δόμηση, αναδεικνύουμε τη φυσική ομορφιά, στηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στα εξής:

* Να προστατευτούν και να αναδειχτούν ο παράκτιος και νησιωτικός χώρος, με τη σπάνια ομορφιά και τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

* Να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές, με συντονισμένο τρόπο και με προοπτική χρόνου.

* Να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής όσων ζουν σε αυτές τις περιοχές, να περιοριστούν οι ανισότητες και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός, ιδίως στα νησιά μας.

* Τελικά, θέτουμε ως στόχο να συμβάλουμε και με αυτόν τον τρόπο στην περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική συνοχή στον τόπο μας.

Σημειώνω ότι για την εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ μία σκληρή δουλειά με συστηματικό τρόπο, αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και ρυθμίσεων του Μεσογειακού Πρωτοκόλλου για τις Παράκτιες Περιοχές, που η Ελλάδα υπέγραψε, τον Ιανουάριο του 2008 στο πλαίσιο της διμερούς Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών στη Μαδρίτη.

Το κείμενο του Ειδικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά είναι βεβαίως πλήρως εναρμονισμένο με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και με τα άλλα Ειδικά Πλαίσια, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί.

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη άλλες σχετικές Κοινοτικές και Μεσογειακές δεσμεύσεις, πέραν του Μεσογειακού Πρωτοκόλλου και συναφείς επιστημονικές μελέτες, όπως η Κοινοτική Σύσταση, η Εθνική Έκθεση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της χώρας (ΥΠΕΧΩΔΕ 2006) και Κοινοτικές Οδηγίες. H Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου θα δημοσιοποιηθεί σύντομα.

Η χώρα μας αποκτά επιτέλους χωροταξικό σχεδιασμό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει οι συνεργάτες μου και εγώ όταν αναλάβαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Τον πετύχαμε και είμαστε συνεπείς απέναντι στον ελληνικό λαό.

Με τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό που προωθούμε, η χώρα μας αποκτά νέες αναπτυξιακές προοπτικές και το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον θωρακίζεται».


ΟΛΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου