Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

ΕΣΥΕ: Τα χαρακτηριστικά των μεταναστών στην Ελλάδα

Περιορισμένη άδεια παραμονής στην Ελλάδα, έχει ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών στη χώρα μας, το οποίο και εκτιμάται, σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΥΕ που διενεργήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 σε 47,9%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που δήλωσε ότι δεν έχει άδεια παραμονής, σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα, είναι αρκετά μικρό (2,9%).

Οπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΣΥΕ, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού και αφορά στα χαρακτηριστικά των μεταναστών στην Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό των αλλοδαπών δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραμείνει στην Ελλάδα μόνιμα (46,6%) ή πάνω από 5 χρόνια (23,4%).

Ο επιδιωκόμενος χρόνος παραμονής στην Ελλάδα διαφοροποιείται ανάλογα με την ιθαγένεια των ερευνηθέντων. Τα άτομα με ιθαγένεια μιας από τις "παλαιές χώρες" της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν, κατά πλειονότητα, να παραμείνουν μόνιμα στην Ελλάδα (64,2%), ενώ ένα μικρότερο ποσοστό ατόμων που σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (34%) εμφανίζεται μεταξύ των ατόμων που έχουν ιθαγένεια μιας από τις "νέες χώρες" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ότι αφορά στον αριθμό των μεταναστών, σύμφωνα με την έρευνα, τα άτομα ελληνικής ιθαγένειας ηλικίας 15 - 74 ετών με τον έναν τουλάχιστον γονέα γεννημένο στην Ελλάδα εκτιμώνται σε 7.532.847 (90,5%), ενώ τα άτομα ελληνικής ιθαγένειας που έχουν και τους δύο γονείς γεννημένους στο εξωτερικό εκτιμώνται σε 114.739 (1,4%) και τα άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας εκτιμώνται σε 540.345 (6,5%)
Κέρδος onlineΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου