Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Οι Βρυξέλλες προτείνουν την πιστοποίηση τριών σπόρων της Monsanto

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009 στο θέμα του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού, προτείνοντας να επιτρέψει την εμπορία και τη χρήση μέσα στην ΕΕ τριών σπόρων της αμερικάνικης πολυεθνικής Monsanto.
Οι τρεις σπόροι του καλαμποκιού είναι το MON88017, το MON89034, και το NK603, γενετικά τροποποιημένοι ώστε να είναι ανθεκτικοί στα έντομα και στα ζιζανιοκτόνα. Το αίτημα της αδειοδότησης αφορά την εισαγωγή, την μεταποίηση, και την χρήση για την ανθρώπινη και την ζωική διατροφή.
Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που ρωτήθηκαν την Τετάρτη δεν εξέφρασαν άποψη, παρά την θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), διευκρίνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, σε αυτήν την περίπτωση αναλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά εκτελεστικά όργανα να υποβάλουν την σχετική πρόταση στους υπουργούς Περιβάλλοντος, πράγμα που θα συμβεί κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασής τους, τέλος Οκτωβρίου. Εάν οι υπουργοί δεν καταφέρουν να πάρουν θέση υπέρ ή κατά της αδειοδότησης, η τελική απόφαση θα παρθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.monsanto
Αρκετοί γενετικά τροποποιημένοι σπόροι έχουν ήδη άδεια εισαγωγής στην ΕΕ, αλλά ένας μόνο έχει άδεια καλλιέργειας, το καλαμπόκι Monsanto 810.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι μέσα στην μεγάλη πλειοψηφία αντίθετες στην καλλιέργεια οργανισμών γενετικά των τροποποιημένων (OMG), εξαιτίας των κινδύνων για το περιβάλλον και για τις άλλες καλλιέργειες.

Αρνούνται για να δώσουν την συγκατάθεσή τους σε κάθε αδειοδότηση, όσο οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η EFSA δεν αναθεωρούνται και δεν ενισχύονται, ώστε να λαμβάνουν περισσότερο υπ’όψη τον κίνδυνο της διασποράς των μεταλλαγμένων.
Έξι χώρες -Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Γερμανία και Ελλάδα- έχουν υιοθετήσει διατάξεις ασφαλείας οι οποίες απαγορεύσουν την καλλιέργεια στο έδαφός τους της μόνης γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας του καλαμποκιού που επιτρέπεται στην ΕΕ, του ΜΟΝ810, «εξαιτίας των περιβαλλοντικών κινδύνων».
Η Monsanto έχει ζητήσει την ανανέωση της άδειας της καλλιέργειας του MON810 και πέτυχε ευνοϊκή γνωμοδότηση του EFSA.
Στις 2 Μαρτίου 2009, ο πρόεδρος της Ε. Επιτροπής, ο José Manuel Barroso, ο οποίος διαχειρίζεται προσωπικά αυτόν τον φάκελο, προσπάθησε να πετύχει την άρση των διατάξεων ασφαλείας, αλλά απέτυχε: 22 από τα 27 μέλη της Ε. Ενωσης καταψήφισαν το αίτημά του.
http://inconue.wordpress.com/2009/07/29/%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-j-m-barroso-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου