Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Το κράτος εξωθεί τους μετανάστες στην παρανομία, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη

Επιστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία επισημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές απορρίπτουν μαζικά τις αιτήσεις χορήγησης διαμονής αλλοδαπών που επιθυμούν να έχουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εξωθώντας τους ουσιαστικά στην παρανομία, απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «διαπιστώθηκε ότι οι νόμιμες προϋποθέσεις για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας επενεργούν στην πράξη ως ιδιαίτερα ανελαστικοί περιορισμοί, οι οποίοι οδηγούν συχνά στη ματαίωση των επιχειρηματικών διαβημάτων των ενδιαφερομένων, καθώς δεσμεύουν υπέρμετρα την ελευθερία επιχειρηματικής δράσης τους και μειώνουν τις πιθανότητες να προσπορισθούν ικανά εισοδήματα για συνέχιση της δραστηριότητάς τους».

Επίσης, προστίθεται στην επιστολή, ότι «οι περιορισμοί αυτοί δεν φαίνεται να προωθούν τη βελτίωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, καθώς λειτουργούν περισσότερο ως μία επαχθής διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών επιχειρηματιών και λιγότερο ως εύλογη δημόσια ρύθμιση της επιχειρηματικής δράσης τους».

Ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει, δε, ότι για τους παραπάνω λόγους «παρατηρείται το φαινόμενο να απορρίπτονται μαζικά οι αιτήσεις χορήγησης διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα από τις αρμόδιες αρχές» και επισημαίνει ότι «αντί η διαδικασία να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών, οι οποίοι διαμένουν ήδη μακρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, καταλήγει μάλλον να τους εξωθεί στην παρανομία, καθώς προκαλεί κίνδυνο να απολέσουν τη νομιμότητα της διαμονής τους στη χώρα».

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τον καθορισμό κατηγοριών - κλιμάκων ύψους κεφαλαίου που απαιτείται για την έναρξη της δραστηριότητας, τη μεταβολή των προϋποθέσεων ανανέωσης της εν λόγω αδείας και τη δυνατότητα άσκησης περισσότερων της μίας δραστηριοτήτων.

Δευτερευόντως, προτείνει, την παροχή εξαρτημένης εργασίας για τους κατόχους της αδείας, καθώς και την παροχή δυνατότητας τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής των ενδιαφερομένων, που το αίτημά τους για άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απορρίπτεται.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ευκαιρία της πρόσφατης εισαγωγής σχετικής διάταξης (άρθρο 45 του ν.3731/2008), η οποία εκτιμάται ότι αποσκοπεί σε μεταβατικού χαρακτήρα μείωση της έντασης του επίμαχου προβλήματος, προτείνει, μεταξύ άλλων, να χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης, η οποία θα επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και την παροχή εργασίας, έργου ή υπηρεσίας στους κατόχους προηγούμενης άδειας παραμονής.

Newsroom ΔΟΛ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου