Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Οι πλούσιοι κοιμούνται καλύτερα από τους φτωχούς!!!

Σύμφωνα με μελέτη Αμερικανών ερευνητών, στην οποία έλαβαν μέρος 159.856 άνθρωποι, οι διαταραχές του ύπνου φαίνεται να σχετίζονται με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την οικογενειακή και κυρίως την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται κανείς.
Το βασικότερο εύρημα της έρευνας ήταν ότι το 26% αυτών που έχουν χαμηλά εισοδήματα, αναφέρουν προβλήματα ύπνου, ενώ όσοι έχουν μεγάλες αποδοχές αντιμετωπίζουν αντίστοιχες διαταραχές, μόνο κατά το 8%.
Επίσης διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η ηλικία αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου. Έτσι, οι γυναίκες, ηλικίας 40-65 ετών, έχουν περισσότερα προβλήματα με τον ύπνο σε σχέση με το αντίθετο φύλο, σε ποσοστό 22% και 16% αντίστοιχα. Επιπλέον, τα άτομα ηλικίας 18-24 ετών, αναφέρουν συχνότερες αϋπνίες συγκριτικά με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό έγινε σαφές μέσα από τους συμμετέχοντες που πήγαιναν ακόμη σχολείο, τις επιδώσεις τους στα μαθήματα και τις ώρες ύπνου τους. Όσοι είχαν καλύτερους βαθμούς δεν αντιμετώπιζαν διαταραχές, σε αντίθεση με εκείνους που διατηρούσαν χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα και «έχαναν», κυριολεκτικά, τον ύπνο τους.

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση ακολουθείται από μια σειρά προβλημάτων που μπορούν να προκαλέσουν κακή ποιότητα ύπνου, κατάθλιψη, άγχος και κακή υγεία. Σε αυτό βοηθούν και εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι επίσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο, όπως είναι το απαιτητικό εργασιακό πρόγραμμα, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, οι μεγάλες οικονομικές δαπάνες καθώς και η ανεργία.
Capital.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου