Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Ε.Ε.: Συμφωνία-πλαίσιο για την αύξηση της γονικής άδειας

Με τη νέα συμφωνία-πλαίσιο που έχουν συνάψει οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι η διάρκεια της γονικής άδειας αυξάνεται από τρεις σε τέσσερις μήνες για κάθε γονέα και η γονική άδεια ισχύει για όλους τους μισθωτούς εργαζομένους, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας τους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί τον καρπό εξάμηνων διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια το 1995. Ο κ. Vladimír Špidla, Επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ίσων ευκαιριών, ήταν παρών σήμερα το πρωί στην επίσημη υπογραφή.
«Η συμφωνία αυτή είναι η απόδειξη ότι η ευρωπαϊκή κοινωνική εταιρική σχέση λειτουργεί και παράγει απτά αποτελέσματα για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Špidla. Και προσέθεσε: «Η συμφωνία αυτή αφορά συγκεκριμένα έναν από τους στόχους προτεραιότητας για την ισότητα γυναικών και ανδρών, ενώ καταδεικνύει τη βούληση για εξεύρεση λύσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα την πολυμορφία των εθνικών κανονιστικών πλαισίων, πρακτικών και παραδόσεων» .

Η νέα συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια υπογράφηκε σήμερα το πρωί από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους: ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP και UEAPME.

Η νέα συμφωνία:

- αυξάνει τη διάρκεια της γονικής άδειας από 3 σε 4 μήνες για κάθε γονέα. Ο ένας από τους 4 μήνες δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί από τον ένα γονέα στον άλλον
- διευκρινίζει ότι εφαρμόζεται για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας τους (σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κ.λπ.)·
- προσφέρει επίσης στους γονείς που επιστρέφουν στην εργασία μετά τη γονική άδεια τη δυνατότητα να ζητήσουν προσαρμογή των όρων εργασίας τους (για παράδειγμα, του ωραρίου)·
- παρέχει αυξημένη προστασία όχι μόνον κατά της απόλυσης αλλά και απέναντι σε κάθε δυσμενή μεταχείριση λόγω της άσκησης του δικαιώματος λήψης γονικής άδειας.

Η Επιτροπή πρέπει τώρα να εξετάσει τις διατάξεις της συμφωνίας. Πριν από το καλοκαίρι, η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο την υλοποίηση της συμφωνίας μέσω της έκδοσης οδηγίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης για τον κοινωνικό διάλογο. Η οδηγία πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.
Capital.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου