Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Ενισχύσεις 370 εκατ. € για την αναβάθμιση της υπαίθρου

Ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις για παράλληλες δραστηριότητες περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σωτήρης Χατζηγάκης, συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 370.000.000 ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση της υπαίθρου.
Με το πρόγραμμα αυτό δημιουργούνται νέες προοπτικές για σύγχρονες δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο, ιδιαίτερα από αγρότες και επιχειρηματίες, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας στην περιφέρεια, τη δημιουργία νέων συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοσθεί κυρίως σε ορεινούς και μειονεκτικούς Δήμους σε όλη την Ελληνική ύπαιθρο.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013? (ΠΑΑ), περιλαμβάνονται αναλυτικά τα μέτρα/δράσεις των ιδιωτικών επενδύσεων, οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες αξιολόγησης - παρακολούθησης και ελέγχου, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων εφαρμογής, το χρηματοδοτικό πλαίσιο, κλπ.

Ειδικότερα, τα μέτρα της ΚΥΑ αφορούν στις εξής δράσεις:

· «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από αγρότες και μέλη του αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.

· «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.

· «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος (επενδύσεις μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, γραφείων οργάνωσης - πληροφόρησης και προώθησης τουρισμού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, χώρων εστίασης και αναψυχής, κλπ), στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.

· «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα, με την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και με τη στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών, κλπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται έως 30.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 75% του συνολικού κόστους.

· «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών». Το μέτρο αφορά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων στα πλαίσια της συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών των περιοχών παρέμβασης του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται έως 40.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 60% του συνολικού κόστους.

· «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς». Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και συγκεκριμένα κτισμάτων/στοιχείων αγροτικής/πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, κλπ). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται έως 200.000€ και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης έως 75% του συνολικού κόστους.
NAFTEMPORIKI.GRΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου