Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Μεγάλες αποταμιεύσεις και λίγα δάνεια έχουν οι οικονομικοί μετανάστες

Αυξάνονται σταδιακά τα μερίδια αγοράς των οικονομικών μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας τόσο στον τομέα της στεγαστικής όσο και της καταναλωτικής πίστης, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις αρμόδιων τραπεζικών στελεχών.

Ειδικότερα στον τομέα της στεγαστικής πίστης, σύμφωνα με εκτιμήσεις από πλευράς τραπεζών, τα δάνεια που έχουν λάβει οι οικονομικοί μετανάστες προσεγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 5% περίπου της συνολικής αγοράς νέων δανείων με σταθερά ανοδικές τάσεις.

Η ζήτηση αφορά κυρίως αγορά μικρών σε τετραγωνικά διαμερισμάτων μεταξύ 60 και 90 τετραγωνικών σε πολυκατοικίες άνω της 15ετίας με το μέσο στεγαστικό δάνειο να κυμαίνεται στα 80.000-90.000 ευρώ, χαμηλότερα από τις 110.000 ευρώ που κυμαίνεται σήμερα το μέσο δάνειο της αγοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κανείς δάνειο είναι να έχει άδεια παραμονής στη χώρα μας, ενώ ιδιαίτερο βάρος στην εγκριτική διαδικασία δίνεται στην ύπαρξη αποταμιεύσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και στη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα με την τριετία ως ελάχιστο όριο. Η σταθερή θέση εργασίας αποτελεί επίσης θετικό στοιχείο για την έγκριση στεγαστικού δανείου, αλλά όχι απαραίτητη προϋπόθεση καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο οι οικονομικοί μετανάστες να αλλάζουν συχνά εργασία.

Δίνεται λοιπόν έμφαση περισσότερο στα σταθερά εισοδήματα. Οπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, η συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο όσον αφορά την αποπληρωμή των δόσεων δεν διαφοροποιείται από τις τάσεις της συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές να είναι συνεπείς στην πληρωμή των υποχρεώσεών τους έναντι του τραπεζικού συστήματος.

Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης το μερίδιο αγοράς των μεταναστών είναι μεγαλύτερο της στεγαστικής πίστης και σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις προσεγγίζει το 7%-8% της συνολικής αγοράς στον τομέα των νέων δανείων. Το μέσο καταναλωτικό δάνειο των οικονομικών μεταναστών διαμορφώνεται στα 5.500 ευρώ περίπου και υπολείπεται κατά περίπου 2.500 ευρώ από το μέσο καταναλωτικό της αγοράς στο σύνολό της. Οσον αφορά τη συμπεριφορά των οικονομικών μεταναστών στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, όπως επισημαίνουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, παρατηρείται χειροτέρευση σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς, που δεν δημιουργεί όμως ανησυχίες.

Η ζήτηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από πλευράς οικονομικών μεταναστών, επισημαίνουν οι τραπεζίτες, ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς και των Ελλήνων καταναλωτών, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όπου αναπτύχθηκε με πολύ υψηλούς ρυθμούς που ξεπερνούσαν και το 20%.

Χαρακτηριστικό της σημασίας που δίνει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στην προσέγγιση των οικονομικών μεταναστών είναι ότι τράπεζες έχουν προσλάβει σε υποκαταστήματά τους στελέχη που μιλούν τη γλώσσα των γειτονικών μας χωρών της Βαλκανικής ώστε να εξυπηρετούνται πιο εύκολα οι οικονομικοί μετανάστες, υποψήφιοι πελάτες των τραπεζών. Ταυτόχρονα όμως και οι Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας σε γλώσσες των γειτονικών μας χωρών. Επίσης αυξάνεται ο αριθμός των τραπεζών που προσφέρουν εξειδικευμένα πακέτα προϊόντων, ειδικά στον τομέα της καταναλωτικής πίστης για τους οικονομικούς μετανάστες.

Στον τομέα των καταθέσεων σύμφωνα με εκτιμήσεις από πλευράς των τραπεζών, οι καταθέσεις των οικονομικών μεταναστών όσον αφορά λογαριασμούς Ταμιευτηρίου ξεπερνούν τα 1,5 δισ. ευρώ σε σύνολο 70 δισ. ευρώ καταθέσεων Ταμιευτηρίου και στις προθεσμιακές καταθέσεις ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ σε σύνολο άνω 100 δισ. ευρώ περίπου, με συνεχώς ανοδικές τάσεις.

Οπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη το ισχυρό δίκτυο των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με παρουσία σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής, αποτελεί για τους οικονομικούς μετανάστες ένα επιπλέον κίνητρο να είναι πελάτες της ίδιας τράπεζας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα τους καθώς δίνονται πλεονεκτήματα τιμολόγησης σε διάφορους τομείς, όπως ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις στην αποστολή εμβασμάτων κ.λπ.

Οπως επισημαίνουν, πάντως, οι τραπεζίτες τα εμβάσματα που στέλνονται μέσω των τραπεζικού συστήματος δεν ξεπερνούν το 5% του συνολικού ποσού των εμβασμάτων που στέλνονται καθώς στην πλειονότητά τους διακινούνται μέσω των εταιρειών διαμεσολάβησης για μεταφορά χρημάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας καθώς και με λεωφορεία. Σταδιακά όμως εκτιμούν ότι τα εμβάσματα που θα στέλνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος θα αυξηθούν σημαντικά.
Του Aλεκου ΛιδωρικηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου